15 December 2023
Stream

Օր 6: Հաճախորդների հետ հաղորդակցության մոտեցումներ ու տեխնոլոգիաներ

Հաճախորդների հետ հաղորդակցության մոտեցումներ ու տեխնոլոգիաներ՝ թվային CCM (customer communication management) գործիքների օգտագործման շնորհիվ։ Հաճախորդի լավ փորձի ձևավորում, թիմային աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում։

Դասընթացին միացեք հետևյալ հղումով՝ https://us02web.zoom.us/j/82428299974?pwd=cVpqM1VkQXR2cWhzYXRtSENzSWIyUT09 Passcode 179106

Նունե Մելքումյան
Դասընթացավար,
learn-marketing.online
13 December 2023
Stream

Օր 5: Գովազդային առաջարկի ստեղծում

Առավել արդյունավետ մարքեթինգի նպատակով գովազդային առաջարկի ստեղծում՝ հաճախորդի անհատական հետաքրքրությունների հիման վրա

Դասընթացին միացեք հետևյալ հղումով՝ https://us02web.zoom.us/j/82428299974?pwd=cVpqM1VkQXR2cWhzYXRtSENzSWIyUT09 Passcode 179106

Նունե Մելքումյան
Դասընթացավար,
learn-marketing.online
11 December 2023
Stream

Օր 4: Բիզնեսի ընդլայնում և տրանսֆորմացիա

Բիզնեսի ընդլայնում և տրանսֆորմացիա՝ ժամանակակից no-code գործիքների ու հարթակների օգնությամբ կայքեր ու օնլայն խանութներ մեկնարկելու միջոցով

Դասընթացին միացեք հետևյալ հղումով՝ https://us02web.zoom.us/j/82428299974?pwd=cVpqM1VkQXR2cWhzYXRtSENzSWIyUT09 Passcode 179106

Նունե Մելքումյան
Դասընթացավար,
learn-marketing.online
08 December 2023
Stream

Օր 3: Բիզնես մոդելի թվային փոխակերպման ռազմավարություն

Բիզնես մոդելի թվային փոխակերպման ռազմավարություն Թվային փոխակերպման հաջողության գրավականը

Դասընթացին միացեք հետևյալ հղումով՝ https://us02web.zoom.us/j/82428299974?pwd=cVpqM1VkQXR2cWhzYXRtSENzSWIyUT09 Passcode 179106

Նաիրա Մարգարյան
Դասընթացավար,
Vink
06 December 2023
Stream

Օր 2: Սեփական բիզնես գործընթացների վերլուծություն

Սեփական բիզնես գործընթացների վերլուծություն ՏՀՏ գործիքների ու թվային լուծումների ընտրություն

Դասընթացին միացեք հետևյալ հղումով՝ https://us02web.zoom.us/j/82428299974?pwd=cVpqM1VkQXR2cWhzYXRtSENzSWIyUT09 Passcode 179106

Նաիրա Մարգարյան
Դասընթացավար,
Vink
04 December 2023
Stream

Օր 1: ՏՀՏ զարգացման համաշխարհային միտումներ

ՏՀՏ զարգացման համաշխարհային միտումներ։ Իրավիճակը Հայաստանում Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում թվային փոխակերպումը։ Պատրա՞ստ ենք կիրառել տեխնոլոգիաներ

Դասընթացին միացեք հետևյալ հղումով՝ https://us02web.zoom.us/j/82428299974?pwd=cVpqM1VkQXR2cWhzYXRtSENzSWIyUT09 Passcode 179106

Նաիրա Մարգարյան
Դասընթացավար,
Vink
Stream

Օր 1: ՏՀՏ զարգացման համաշխարհային միտումներ

ՏՀՏ զարգացման համաշխարհային միտումներ։ Իրավիճակը Հայաստանում Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում թվային փոխակերպումը։ Պատրա՞ստ ենք կիրառել տեխնոլոգիաներ

Դասընթացին միացեք հետևյալ հղումով՝ https://us02web.zoom.us/j/82428299974?pwd=cVpqM1VkQXR2cWhzYXRtSENzSWIyUT09 Passcode 179106

Նաիրա Մարգարյան
Դասընթացավար,
Vink
Stream

Օր 2: Սեփական բիզնես գործընթացների վերլուծություն

Սեփական բիզնես գործընթացների վերլուծություն ՏՀՏ գործիքների ու թվային լուծումների ընտրություն

Դասընթացին միացեք հետևյալ հղումով՝ https://us02web.zoom.us/j/82428299974?pwd=cVpqM1VkQXR2cWhzYXRtSENzSWIyUT09 Passcode 179106

Նաիրա Մարգարյան
Դասընթացավար,
Vink
Stream

Օր 3: Բիզնես մոդելի թվային փոխակերպման ռազմավարություն

Բիզնես մոդելի թվային փոխակերպման ռազմավարություն Թվային փոխակերպման հաջողության գրավականը

Դասընթացին միացեք հետևյալ հղումով՝ https://us02web.zoom.us/j/82428299974?pwd=cVpqM1VkQXR2cWhzYXRtSENzSWIyUT09 Passcode 179106

Նաիրա Մարգարյան
Դասընթացավար,
Vink
Stream

Օր 4: Բիզնեսի ընդլայնում և տրանսֆորմացիա

Բիզնեսի ընդլայնում և տրանսֆորմացիա՝ ժամանակակից no-code գործիքների ու հարթակների օգնությամբ կայքեր ու օնլայն խանութներ մեկնարկելու միջոցով

Դասընթացին միացեք հետևյալ հղումով՝ https://us02web.zoom.us/j/82428299974?pwd=cVpqM1VkQXR2cWhzYXRtSENzSWIyUT09 Passcode 179106

Նունե Մելքումյան
Դասընթացավար,
learn-marketing.online
Stream

Օր 5: Գովազդային առաջարկի ստեղծում

Առավել արդյունավետ մարքեթինգի նպատակով գովազդային առաջարկի ստեղծում՝ հաճախորդի անհատական հետաքրքրությունների հիման վրա

Դասընթացին միացեք հետևյալ հղումով՝ https://us02web.zoom.us/j/82428299974?pwd=cVpqM1VkQXR2cWhzYXRtSENzSWIyUT09 Passcode 179106

Նունե Մելքումյան
Դասընթացավար,
learn-marketing.online
Stream

Օր 6: Հաճախորդների հետ հաղորդակցության մոտեցումներ ու տեխնոլոգիաներ

Հաճախորդների հետ հաղորդակցության մոտեցումներ ու տեխնոլոգիաներ՝ թվային CCM (customer communication management) գործիքների օգտագործման շնորհիվ։ Հաճախորդի լավ փորձի ձևավորում, թիմային աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում։

Դասընթացին միացեք հետևյալ հղումով՝ https://us02web.zoom.us/j/82428299974?pwd=cVpqM1VkQXR2cWhzYXRtSENzSWIyUT09 Passcode 179106

Նունե Մելքումյան
Դասընթացավար,
learn-marketing.online